Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. DŮLEŽITÉ INFORMACE
  3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí v internetovém obchodě www.galanterinka.cz pro zasílání zboží na území České republiky a na Slovensko a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění příslušných novel.

Provozovatel: Hana Poršová, Metánov 32, 39470 Častrov, Česká republika, IČO: 41351126, e-mail: obchod@galanterinka.cz, galanterinka@email.cz, tel. +420 604 257 771.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka provedená prostřednictvím internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího.  Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři kupujícím.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s jejich obsahem souhlasí.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce – kupní smlouvě. Všechny informace o zboží jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrační (např. odstíny barev).

Ceny zboží

Uváděné ceny na www. stránkách jsou konečné pro spotřebitele a jsou platné v okamžiku objednání zboží. Nezahrnují DPH, obchod není plátcem DPH.

Platební a dodací podmínky

Zboží je majetkem prodávajícího do okamžiku jeho zaplacení kupujícím, tj připsáním na bankovní účet prodávajícího. Objednávky vyřizujeme obvykle do 5 pracovních dnů. V mimořádných případech se může dodací lhůta prodloužit, nejvíce však na 30 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti bude zákazník předem vyrozuměn a prodlouženou dodací lhůtu stvrdí kupující svým souhlasem. Dodací lhůta počíná běžet následujícím dnem po uzavření kupní smlouvy.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, přepravní společnosti GLS a Zásilkovny.

Úhrada zboží je možná dobírkou, on-line platbou přes platební bránu GoPay ( platební kartou nebo on-line bankovním převodem) nebo platbou standardním převodem na účet prodávajícího – platba předem, pro slovenské zákazníky pouze platba předem převodem na účet.

V mimořádných případech při objednávce zboží většího rozsahu, zvláště v případě, kdy žádané zboží není skladem a bude zajištěno prodávajícím u dodavatele nebo vyrobeno na zakázku, si vyhrazuje prodávající právo žádat zálohu předem ve výši až 50% z ceny zboží po dohodě se zákazníkem. Dostupnost zboží bude před odesláním zálohové faktury nebo výzvy k platbě ověřena. V případě, že přesto bude zboží nedostupné, bude záloha vrácena zákazníkovi v plné výši.

K ceně zboží jsou připočítávány náklady na přepravu zboží, balné neúčtujeme.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Ceny za přepravu pro zákazníky z ČR:

Česká pošta:

-          balík do ruky                                     109,- Kč (velikost "S")

-          balík na poštu                                     89,- Kč (velikost "S")

-          balík do balíkovny                               69,- Kč (do hmotnosti 5 kg)

Cena poštovného u České pošty pro balík do ruky a balík na poštu je stanovena pro zásilky o velikosti "S" s nejdelší stranou do 35 cm. Při větším objemu zboží bude výše poštovného upravena.

Zásilkovna - výdejní místa                                89,- Kč

Zásilkovna domů - doručení na adresu          109,- Kč

GLS - kurýrní služba                                          89,- Kč

 

Při odběru zboží nad 2 500,- Kč je poštovné zdarma.

Při platbě na dobírku je připočítán u České pošty poplatek 40,- Kč (u Balíkovny 30,- Kč), poplatek 40,- Kč u Zásilkovny, 50,- Kč u GLS.

 

Bankovní spojení pro platby v České republice - CZK:

Fio banka, a.s..

Číslo účtu:    2800300721/2010

Var. symbol: číslo objednávky

 

Ceny poštovného pro zákazníky ze Slovenska:

Zásilkovna - výdejní místa                       130,- Kč

Zásilky na dobírku na Slovensko nezasíláme.

 

Platby ze Slovenska do České republiky - EUR:

IBAN:             CZ5220100000002400300722

BIC/SWIFT:     FIOBCZPPXXX

Var. symbol:    Číslo objednávky

Před odesláním platby je nutné vyčkat na potvrzení ceny v EUR.

 

 

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle §53, odst. 7 občannského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodů do 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi odpovídající částku za zboží i účtované náklady spojené s přepravou zboží ( kromě poplatku za dobírku) bankovním převodem na účet kupujícího nebo způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Lhůta pro vrácení peněz je 14 kalendářních dnů. Spotřebiteli nevzniká nárok na náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti s vrácením zboží.

Při výběru zboží mějte prosím na paměti, že barvy se mohou lišit v závislosti na zařízení, na kterém si zboží vybíráte. Je to dáno vlastností displejů a může se tedy stát, že zboží, které obdržíte, se bude lehce lišit v odstínu barvy. Pokud nastane tato situace, máte nárok zboží vrátit ve 14 denní lhůtě s nárokem na vrácení peněz včetně poštovného.

Spotřebitel může rovněž své odstoupení od smlouvy vzít zpět.

 

 

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese internetového obchodu, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

 

Záruční podmínky, reklamace

Na zboží se poskytuje záruka 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem dodání zboží. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny nešetrným zacházením nebo opotřebením. Reklamované zboží musí být kompletní, nepoškozené a v nezměněném stavu (včetně etikety, sáčku, krabičky). Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o nákupu, případně doložit zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

Reklamace bude vyřízena obvykle do 10-ti dnů, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dní výměnou zboží nebo vrácením příslušné částky.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete  http://www.galanterinka.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto obchodních podmínek v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2010.

Aktualizace 6.1.2023.